null

Kontaktmann for brøyting

Når det gjelder brøyting:

Lågfjellet og andre steder som Eltdalen Nordre har ansvaret så er kontaktmann:
Geir Inge Fjell, mob: 913 32 564

TKF Øst med grunneier Eivind Børke har ansvaret for brøyting og løypekjøring:
Eivind Børke, mob: 974 17 600