null
null
null
null
null
null

Oppslag om Småviltjakt 2017

Årets rypetaksering viser at bestanden nå er på et gjennomsnittlig nivå for vårt område og vi åpner derfor for jakt.

Begrensninger pålagt av grunneier:

*    Kort selges bare til hytteeiere i Trysil-Knuts fjellverden
*    Alle hytter har rett på to kort
*    All småviltjakt/fuglejakt stoppes i tidsrommet
f.o.m. mandag 25/9 t.o.m. søndag 1/10

    NB: Føgende begrensninger gjelder:
*    en begrensning på 1 rype pr. jeger pr. dag
*    7 totalt per jeger for hele sesongen
*   Fuglejakt er forbudt etter 30. november 2017
*    Alle som kjøper kort plikter å levere jaktrapport innen 15.12.17

Priser:
*    Døgnkort:      Kr.   250,-
*    Helgekort       Kr.   500,-
*    Ukekort          Kr    700,-
*    Sesongkort     Kr. 1500,-

Kort fås kjøpt:
På Embrets (kiosk Fjellverden øst) lørdag 9. september
Fra kl 14 til 18
Eller hos Eivind Børke, Eltdalsvegen 1442 (Norgarn)
Tlf 974 17 600

Hytteforeningens Dugnad 2017

· Oppfordringen går til hytteforeningens medlemmer å slutte opp høstens dugnad.

· Dugnaden er 1. uka i september.


Øst: Magnar Søhagen 90844716

Fjellgrend: Mariann Tollefsen Thune 95032327

Fjellsenteret: Jan Petter Skullerud 91165666

Lågfjellet: Harry Bakken 90516124

Nord: Guro O. Strætekvern 99491448


· Oppstart kl. 10.00

· Kontakt kontaktpersoner for mer info.

· Det er også mulig å ta oppgaver utenom dugnads dato.

· Møt opp og gjør en innsats for utvikling av TKF.


Mvh

Sti og Løypekomiten

Nye løypekart

Hytteforeningen har vedtatt å lage nye oppdaterte løypekart.  Disse  kommer nå  opp i alle løypekryss med henvisning viser hvor du er.

Disse vil nå bli satt opp i løpet av vinteren. Dette gjelder hele området fra Nord til Øst.

Håper dette blir en god oppgradering av området.

Bli medlemmer av foreningen.

Fjell Nytt 2-2017 er nå tilgjengelig på web.

http://www.trysil-knut.org/site/trysil_knut/files/Fjell_Nytt_2-2017.pdf

Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen.

Registrer deg som medlem her:

http://www.trysil-knut.org/medlem_i_tkf.html


Foreningen har som formål å værne om Trysil Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Den skal arbeide for og være en pådriver for et trivelig attraktivt miljø og legge til rette for aktiviteter i området. Videre skal hytteforeningen bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og årsmøtet avholdes i påsken, langfredag kl 17.00 på Grendehuset.

TKF ligger ute på Facebook

Åpen side for TKFs hytteforening, hvor hytteforeningen og alle som har hytte i Trysil-Knuts Fjellverden eller er gjester kan poste det de måtte ønske. Fortrinnsvis av positiv art. Her kan man legge ut bilder, forslag om aktiviteter, info om vær og føre, info fra hytteforeningen osv. Ønsket er å bli en levende side for hytteområdet vårt.

https://www.facebook.com/trysiknutfjellverden


Mobiltilpasset hjemmeside

Med en smarttelefon kan du surfe og følge med på hytteforeningens hjemmeside som er mobiltilpasset. Dette betyr at hjemmesdien tilpasser visningen av siden automatisk til skjermens bredde.

null

Annonsører i TKF 2018

Trykker du på bildene under, kommer du inn på annonsørenes hjemmesider.
Renovasjon av hytter og fritidsboliger

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt iht. tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.
Vi har:
* Byggevarer
* Trelast
* Møbler
* Elektroverktøy
* Maling/interiør
* Kjøkken

Utkjøring 
av varer direkte 
til hytta


2420 Trysil ? Tlf 6245 4440 ? Fax 6245 0053
Kjells Hytteservice AS tilbyr alt innen Vaktmestertjeneste av hytter, leiligheter og hus. Ettersyn, Renhold, Nøkkelutlev/formidling, Tilbygg, Tak, Vedlikehold/restaurering, Snømåking, Beising/maling/o