null
null
null
null
null
null
null

INFORMASJON

Nå nærmer det seg vinter og forhåpentligvis en flott sesong med masse snø og skiløyper i vår vakre fjellverden. I sommer og høst har det vært rekordstort oppmøte på fellesdugnader og flere har gjennomført dugnader på eget initiativ. Mange busker er trimmet, trær er hugget og steiner er flyttet. Grunnlaget for gode løyper er absolutt tilstede!

Skiløypekomiteen har gjennomført 3 møter med fokus på å utrede alternativer for løypekjøring fra sesongen 2019-2020. Arbeidet er godt i gang, og nå utreder man driftsform og ser på budsjetter for å få på plass alt som skal til for en beslutning på neste årsmøte.

Børke står for kjøringen ut sesongen 2018-2019 slik det tidligere er opplyst om.

I fjor testet vi å kjøre over Promillegropa og til Nord, Børke og Marius bekrefter at dette vil fortsette også denne sesongen, så vi får mange gode alternativ i hele området.

Minner om at avgiften for sesongen 2018-2019 økes til kr 1.500,- for hytteeiere i Fjellverden med tilhørende områder og Lågfjellet.

For Nord vil det komme en tilleggsavgift for løypekjøring på kr 500,-

JAKT PÅ EIENDOMMEN ELTDALEN NORDRE

Oppsummering av jakta høsten 2017
Etter mange år med veldig lav rypebestand og ingen jakt høsten 2016 viste telling på sommeren i fjor at bestanden hadde tatt seg opp. Det ble dermed åpnet for jakt igjen. Det ble innført begrensninger på en rype per jeger per dag og maks sju ryper totalt for sesongen.
Jegere jeg snakket med rapporterte om bra med fugl, både rype orrfugl og storfugl. Totalt ble det rapportert 16 jegerdager uten hund og 113 med hund. Det ble felt 43 ryper, 3 orrfugl og 2 storfugl. Altså et snitt på ca. 0,4 fugl per jegerdag.
Noen rapporter er mangelfulle og ikke alle har levert rapport. 

Jakt høsten 2018
Slik det ser ut nå vil det høyst sannsynlig bli mulighet for jakt også i år. Vi vil likevel avvente sommerens telling før vi tar endelig avgjørelse. Tellingen vil bestemme om det blir jakt og i tilfelle hvilke begrensninger som må innføres.
Endelig bestemmelse vil bli gjort kjent på hytteforeningens hjemmesider og ved oppslag i hytteområdene. De som er interessert må bare følge med der.


Eivind Børke, Eltdalsvegen 1442 (Norgarn)
Tlf 974 17 600

Hytteforeningens Dugnad 2018

· Oppfordringen går til hytteforeningens medlemmer å slutte opp høstens dugnad.

· Dugnaden er 1. uka i september.


Øst: Magnar Søhagen 90844716

Fjellgrend: Mariann Tollefsen Thune 95032327

Fjellsenteret: Jan Petter Skullerud 91165666

Lågfjellet: Harry Bakken 90516124

Nord: Guro O. Strætekvern 99491448


· Oppstart kl. 10.00

· Kontakt kontaktpersoner for mer info.

· Det er også mulig å ta oppgaver utenom dugnads dato.

· Møt opp og gjør en innsats for utvikling av TKF.


Mvh

Sti og Løypekomiten

Nye løypekart

Hytteforeningen har vedtatt å lage nye oppdaterte løypekart.  Disse  kommer nå  opp i alle løypekryss med henvisning viser hvor du er.

Disse vil nå bli satt opp i løpet av vinteren. Dette gjelder hele området fra Nord til Øst.

Håper dette blir en god oppgradering av området.

Bli medlemmer av foreningen.

Fjell Nytt 2-2018 er nå tilgjengelig på web.

http://www.trysil-knut.org/site/trysil_knut/files/Fjell_Nytt_2-2018.pdf

Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen.

Registrer deg som medlem her:

http://www.trysil-knut.org/medlem_i_tkf.html


Foreningen har som formål å værne om Trysil Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Den skal arbeide for og være en pådriver for et trivelig attraktivt miljø og legge til rette for aktiviteter i området. Videre skal hytteforeningen bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og årsmøtet avholdes i påsken, langfredag kl 17.00 på Grendehuset.

TKF ligger ute på Facebook

Åpen side for TKFs hytteforening, hvor hytteforeningen og alle som har hytte i Trysil-Knuts Fjellverden eller er gjester kan poste det de måtte ønske. Fortrinnsvis av positiv art. Her kan man legge ut bilder, forslag om aktiviteter, info om vær og føre, info fra hytteforeningen osv. Ønsket er å bli en levende side for hytteområdet vårt.

https://www.facebook.com/trysiknutfjellverden


Mobiltilpasset hjemmeside

Med en smarttelefon kan du surfe og følge med på hytteforeningens hjemmeside som er mobiltilpasset. Dette betyr at hjemmesdien tilpasser visningen av siden automatisk til skjermens bredde.

null

Annonsører i TKF 2018

Trykker du på bildene under, kommer du inn på annonsørenes hjemmesider.
Renovasjon av hytter og fritidsboliger

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt iht. tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.
Vi har:
* Byggevarer
* Trelast
* Møbler
* Elektroverktøy
* Maling/interiør
* Kjøkken

Utkjøring 
av varer direkte 
til hytta


2420 Trysil ? Tlf 6245 4440 ? Fax 6245 0053
Kjells Hytteservice AS tilbyr alt innen Vaktmestertjeneste av hytter, leiligheter og hus. Ettersyn, Renhold, Nøkkelutlev/formidling, Tilbygg, Tak, Vedlikehold/restaurering, Snømåking, Beising/maling/o