null
null
null
null
null
null
null
null
null

Preparering av løyper

Det har ved dagens preparering av løyper oppstått noe som krever reparasjon på løypemaskinen.

Dette skal bli reparert torsdag og klar igjen til fredag 31.03.17

Håper det også er forståelse for noen løyper ikke er fullt ut preparert pga. dager med meget høy temperatur og mye snøsmelting.


Bruk skisporet.no for oppdatering.

 


Mvh  Sti- og løypekomiten

Årsmøte og dagsorden 2017

TRYKK PÅ BILDENE UNDER,
SLIK AT DU KAN LESE MER..
null
null

Kulturkalendere

Til hytteeierforeningene i Trysil

 

Som avtalt på møtet den 29.12.16, så oversendes herved «Kulturkalenderen for Trysil» for første halvår 2017.

Vi ber om at dere kan videresende denne til deres medlemmer.

 

Brosjyren inneholder over 60 arrangementer, og her finnes forhåpentligvis noe for enhver smak.

 

Kulturkalendere ligger også på nett:

http://www.trysil.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/Sider/Kulturkalenderen.aspx

 

 

 

Ha en fin dag!

 

Vennlig hilsen

Anne N. Sætre
Kultursjef

Trysil Kommune
Brosjyren inneholder over 60 arrangementer, og her finnes forhåpentligvis noe for enhver smak.
Kulturkalendere ligger også på nett:
http://www.trysil.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/Sider/Kulturkal

Avtale løyper 2016 - 2017

Løypekjøringen foregår slik:

Fjellverden øst:


Pri 1: Lågfjellbrua (fjellsenteret) - Embrets - Røsjøen - Nyvangsætra - Fjellsenter - Fjellgrend - Høa - Snurrutallhøgda - Embrets

Pri 2: Andre løyper («stikkveger»), Nyvangsætra - Promillegropa, Kjølsæterrunden

Lågfjellet:


Pri 1: Hyttefeltet - Fiskebekkhøgda - Fiskebekksjøen - krysset ved rundløypa - Fiskebekkhøgda - parkering Lågfjellet - hyttefeltet

Pri 2: Sør-vestre runde om Lågfjellrusten - Blekua - Fiskebekksjøen

Under vanlige forhold kjøres løypene merket Pri 1 fra morgenen av og minst 25 km skal være tilgjengelig før kl 0900. Løypene merket Pri 1 kjøres i uka og i helger, mens alle løyper kjøres til og i helgene.

Ved større snøfall og/eller sterk vind kan starttidspunkt og rekkefølge for kjøring bli annerledes.

Følg med på skisporet.no for å holde deg oppdatert på kjøringen.

Løype gjennom Lyngåsen kjøres fra vinterferien og til påske.

Løyper vil bli kjørt to helger etter påske så sant forholdene tillater det, er forholdene gode kan det være aktuelt med flere helger. Begrenset traserer

Nye løypekart

/ Hytteforeningen har vedtatt å lage nye oppdaterte løypekart.  Disse  kommer nå  opp i alle løypekryss med henvisning viser hvor du er.

Disse vil nå bli satt opp i løpet av vinteren. Dette gjelder hele området fra Nord til Øst.g

Håper dette blir en god oppgradering av området /

Åpningstider Embrets

VINTERSESONGEN

Åpent hver lørdag i perioden fra januar og til påske.
Kl 12-15

Vinterferie åpent hver dag:
f.o.m. lørdag 18.2. t.o.m. lørdag 25.2. kl 12-16

Påsken åpent hver dag:
f.o.m. lørdag 8.4. t.o.m. søndag 16.4. kl 12-16


Når det gjelder sommersesongen kommer vi tilbake til det i forbindelse med påskenummeret.

 

Med vennlig hilsen
Eivind Børke
Trysil-Knuts fjellverden Eltdalen Nordre ANS
Tlf: 974 17 600
e-post: borke1@online.no

Brøytesesongen er i gang

Brøytesesongen er i gang igjen og vi ber dere notere telefonnummer til brøyteansvarlig for Eltdalen Nordre: 455 02 872.
Send gjerne en SMS når dere skal på hytta så er dere sikre på at parkeringsplass er ryddet.
Samtidig sparer dere de som brøyter for mye ekstra arbeid.
Hilsen
Trysil-Knuts fjellverden Eltdalen Nordre
v/Eivind Børke

Med vennlig hilsen
Eivind Børke
Trysil-Knuts fjellverden Eltdalen Nordre ANS
Tlf: 974 17 600

Invitasjon til samling i Nordre Trysil kirke 19.11 kl. 16.30

Hei!

Vi i Nordre Trysil menighetsråd ønsker å knytte fritidsbefolkningen tettere til Nordre Trysil kirke. Som et ledd i dette arbeidet ønsker vi med dette å invitere alle hytteeiere i Nordre Trysil til kirken i Jordet lørdag 19. november kl. 16.30.

Arrangementet kaller vi "På kirketorget", og tema for denne samlingen vil være å oppnå kontakt, knytte bånd, åpne for dialog om hvordan kirken kan være et sted for fritidsbefolkningen, og hvordan fritidsbefolkningen kan tenkes å være en ressurs for kirken.

 

Fjellprest og vår sogneprest, Bjørn Mathiesen, vil holde den røde tråden i opplegget, han har til daglig ansvar for blant annet å arbeide med fritidsbefolkningen.

 

Dette blir et hyggelig og uformelt treff i kirka, der vi serverer enkel bevertning, og håper så mange som mulig av hytteeierne som hører til i Nordre Trysil sogn har lyst til å komme en tur til kirka vår denne dagen.

Håper dere som er ledere i hytteeierforeningene kan være behjelpelige med å distribuere denne e-posten og informasjonen videre til sine medlemmer!

 

Med vennlig hilsen

Tine Dybvad Solvang Martinsen,
leder i Nordre Trysil menighetsråd.

MUNKBETMARSJEN 2016 - vinnere

Den tradisjonelle Munkbetmarsjen gikk i år av stabelen lørdag 20. august. Været var fint, litt overskyet og temperatur som gjorde at det ble perfekt turvær. I år, som i fjor, deltok 40 store og små, dette er bra, men neste år må vi ha enda flere deltakere.

Det var reklamert med premier i 3 klasser, ungdom, kvinner og menn.

Vinnere ble:

·       Ungdom: Sivert Kjenstadbakk

·       Kvinner: Linda Eng Strand

·       Menn: Jarle Heyerdal

For å få ut premien bes vinnerne ta kontakt med leder i hytteforeningen, Geir Anda enten på telefon: 452 69 331 eller email: ganda@online.no

Bli medlemmer av foreningen.

Fjell Nytt 2-2016 er nå tilgjengelig på web.

http://www.trysil-knut.org/?/tr?/files/Fjell_Nytt_2-2016.pdf

Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen.

Registrer deg som medlem her:
http://www.trysil-knut.org/medlem_i_tkf.html

Foreningen har som formål å værne om Trysil Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Den skal arbeide for og være en pådriver for et trivelig attraktivt miljø og legge til rette for aktiviteter i området. Videre skal hytteforeningen bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og årsmøtet avholdes i påsken, langfredag kl 17.00 på Grendehuset.

ENDRINGER KABEL-TV FJELLVERDEN ØST

På grunn av kapasitetsproblemer med kabel-TV vil det i slutten av januar 2016
bli foretatt endringer og oppgraderinger av anlegget.
Arbeidet starter ca. 20. januar og skal være ferdig i løpet av 2-3 dager,
senest 1. februar. Dette innebærer at abonnentene må søke inn kanalene på nytt
etter at endringene er gjort.

Får du problemer kan du kontakte Trysil elektroservice:
Svein Tystad  mob: 950 55 044Vennlig hilsen

Trysil-Knuts Fjellverden
Eltdalen Nordre Eivind Børke

Septikrenovasjonen for Trysil kommune


Hei, Vi utfører septikrenovasjonen for Trysil kommune. 
Det har nå kommet nye priser for tømming av tette tanker m.m. 
Ny pris er 1406,- for en 0-3m3 tett tank og 2625,- for en 3-6m3. 
Kommunen har etter ny anbudsprosess hvor vi vant, kunnet redusere 
prisene for disse tjenestene med inntil 58 %. Se ny prisliste på trysil.kommune.no 
Forsøkte å legge ut budskapet på deres facebook sider, men tror ikke det lyktes. 
Håper dette er relevant informasjon for deres medlemmer, som dere kan dele. 

Bestilling gjøres på tlf: 623 55 000 eller post@arnkvern.no 

Bare ta kontakt om det er noe dere lurer på! 


Hilsen
 
Arnkværn Miljø og Renovasjon AS
Ole Kristina Qvale
ole.kristian@arnkvaern.no
Telefon: 90551437

Ny bom TKF

Det er kommet opp ny moderne bom som må passeres for å komme til hyttene i Nord, Lågfjellet og Fjellsenteret, den er ikke driftsatt ennå. Av betalingsopplysningene fremgår det at en passering koster kroner 80. Noen av hytteeierne har fått informasjon om hvordan de skal forholde seg, mens andre ikke har fått informasjon i det hele tatt.
Styret i hytteforeningen har fått mange spørsmål om hva som skjer, og må med skuffelse fortelle at vi ikke er informert vi heller.
Mange, om ikke alle, festeavtaler har en bestemmelse om et visst antall passeringer til redusert pris. Andre har avtaler om fri ferdsel ved kjøp av tomt og lignende. Disse avtalene kan ikke settes ut av kraft ved et pennestrøk. En avtale mellom grunneier og hytteeier er en bindende avtale som gjensidig må respekteres.
Hytteforeningen forlanger, på vegne av medlemmene, en orientering til berørte hytteeiere om betalingsordningene og muligheten for forskjellige betalingsmåter (årskort, klippekort, reduserte priser).
Hytteforeningen forventer at bommen ikke blir satt i drift før disse forhold er avklart. Skulle dette mot formodning skje før man har kommet til en fornuftig løsning ber hytteforeningen om at alle sparere på kvitteringene for passeringer, slik at disse kan kreves refusjon for.

For styret i Hytteforeningen
Geir Anda

NB! Grunneierne Børke og Nordgård er gjort kjent med ovenstående.

TKF ligger ute på Facebook

Åpen side for TKFs hytteforening, hvor hytteforeningen og alle som har hytte i Trysil-Knuts Fjellverden eller er gjester kan poste det de måtte ønske. Fortrinnsvis av positiv art. Her kan man legge ut bilder, forslag om aktiviteter, info om vær og føre, info fra hytteforeningen osv. Ønsket er å bli en levende side for hytteområdet vårt.

https://www.facebook.com/trysiknutfjellverden


Mobiltilpasset hjemmeside

Med en smarttelefon kan du surfe og følge med på hytteforeningens hjemmeside som er mobiltilpasset. Dette betyr at hjemmesdien tilpasser visningen av siden automatisk til skjermens bredde.

null

Annonsører i TKF 2017

Trykker du på bildene under, kommer du inn på annonsørenes hjemmesider.
Vi produserer årlig store mengder ved og har rimelige priser uansett om det er store eller små kvanta. 

Priser 2014

Bjørkeved 60 Liter kroner 75,-
Bjørkeved 1000 Liter kroner 750,-
Velkommen til en ekte landhandel
Du finner oss 14 km nord for Trysil , kjør RV 26 mot Engerdal
Trysil-Knuts Fjellgrend er et nytt og spennende 
hyttefelt i Trysil-Knuts fjellverden ca 25 km nord for 
Trysil sentrum. Hyttetomtene ligger på fra 750?900 
m.o.h. med panoramautsikt til fjell og v
Arne Tøråsen AS er et tradisjonelt tømrerfirma med base i Trysil, et av landets mest populære hytteområder.

Din lokale tømrer i Trysil
? Hus
? Hytter
? Nybygg
? Restaurering
Vi har:
* Byggevarer
* Trelast
* Møbler
* Elektroverktøy
* Maling/interiør
* Kjøkken

Utkjøring 
av varer direkte 
til hytta


2420 Trysil ? Tlf 6245 4440 ? Fax 6245 0053